Phòng tranh mở cửa từ 8h - 20h
Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội